Для чого вивчати екуменізм

Екуменізм – це рух за подолання відчуження, протистояння та ворожнечі між християнами різних конфесій; це рух за творення братніх стосунків між ними та налагодження співпраці, щоб спільно, в один голос, свідчити світові про єдиного Христа та спільно шукати відповіді на виклики сучасного світу; у своїй найвищій точці – це рух за досягнення сопричастя та єдності між християнами задля сповнення заповіді Христа: «Щоб усі були одно, як ти, Отче в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об’єднані...» (Йо. 17: 21).

Україна віддавна є місцем зустрічі різних традицій християнства, а тому проблема єдності християн тут завжди була актуальною. У незалежній, демократичній Україні це питання стає щораз важливішим, оскільки наше суспільство, розділене політичними й міжконфесійними конфліктами, дуже потребує загальнохристиянської єдності та міжрелігійного порозуміння. Християнські Церкви в Україні мають в один голос проповідувати Євангеліє, але конфесійний ексклюзивізм, негативне, а то й вороже ставлення християн різних конфесій одне до одного суттєво приглушують голос Христа. Тому дедалі більшої актуальності набуває нині рух до порозуміння між Церквами – екуменічний рух, який керується не політичними чи корисливими мотивами, а заповіддю Христа: «...Щоб ви любили одне одного!.. З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати» (Йо. 13: 34, 35).

Величезну роль у досягненні такої єдності мають відігравати засоби масової інформації, які формують громадську думку. Проте однобічне висвітлення релігійних процесів тими журналістами (комунікаторами), які висвітлюють релігійні події чи пишуть на релігійні теми, не маючи при цьому елементарних знань про інші Церкви та конфесії, лише сприяє поглибленню конфліктів. Тому життєво важливого значення для України набуває формування когорти релігійних журналістів, які мають такі знання і вміють схоплювати релігійну правду подій.

Папа Римський Павло VI:

« Релігійну подію не можна як слід зрозуміти, якщо розглядати суто людські її сторони – чи то психологічні, чи то соціологічні. Адже тут ідеться про щось таке, що належить до царини духовного... Отож повідомляч повинен оцінити, як та подія, про яку він розповідає, позначиться на взаєминах людини з Богом, яким є місце цієї події в історії спасіння... А для цього треба щось більше, ніж просто фахове вміння. Комунікаторові потрібне просвітлення вірою, бо в певних обставинах тільки віра може дати повне розуміння».

Співпраця усіх християн у вихованні суспільства, а особливо дітей, повинна стати одним із першочергових завдань сьогодення. Суспільство надзвичайно гостро потребує моральних орієнтирів, які пропонує Євангеліє та котрі могли б стати надійною опорою для розбудови здорового суспільства. Щоб це здійснити необхідно підготувати, сформувати та виплекати плеяду вихователів та вчителів, які толерантно та з вірою, могли б ділитися своїм християнським досвідом, вкладати базові цінності миру і любові в серця юних громадян. Екуменічний вишкіл для таких викладачів християнської етики є надзвичайно важливою та корисною справою.