Навчання

Що вивчатиметься?

Перший семестр (спільний)

Вступ до богослов’я

Вступ до Святого Письма

Християнська віра та найістотніші питання в сучасному світі

Про Отців Церкви

Історія християнства

Літургійне життя Церкви

Другий семестр

"Глибше про Християнство"

Про Новий Завіт

Пошуки єдності між християнами: екуменічний рух

Окремі питання біоетики

Про Старий Завіт

Наука Церкви про Христа та Марію

Наука Церкви про Пресв. Трійцю та Св. Духа

"Релігійна Журналістика"

Окремі питання біоетики

Методика і практика релігійної Журналістики 1,2

Церкви про мас медіа

Церковний PR

Церква і соціальна комунікація

Який підхід?

Підхід до викладання богослов’я та інших предметів є водночас і духовним (тобто вкоріненим у живу віру). На РCПЕН релігійні питання, проблеми церковної історії та екуменізму висвітлюються у спосіб, який, з одного боку, закладає добрі академічні знання, а з другого – прищеплює любов до своєї Церкви й водночас сприяє визнанню інших Церков, відкриває дорогу до подолання міжконфесійних поділів і конфліктів через відкритість, співпрацю та дружбу між християнами.

Правила РСПЕН

Студенти повинні дотримуватися правил навчального процесу та академічної етики, записані в Положенні про навчальний процес РСПЕН. Адміністраторам програми дуже дорогими є християнські цінності чесності й відкритості, які закладені в її основу, а тому ми вважаємо, що будь-які недоброчесні практики та шахрайства в академічному житті, будь-які форми списування і плагіату є неприйнятними.

Студенти, які навчаються на магістерському рівні, повинні усвідомлювати неприпустимість плагіату під час навчального процесу. Керівництво РСПЕН рішуче вживатиме всі засоби контролю якості студентських робіт і залишає за собою право безповоротно відрахувати з числа студентів особу, яка займається подібною діяльністю.

Структура та форма навчання

Форма навчання на РСПЕН дистанційна. Це означає, що більшість предметів студент вивчатиме і здаватиме дистанційно, тобто контакт студента з викладачем у більшій частині навчання буде відбуватися через мережу Інтернет. Викладачі готують курси для програми таким чином, щоб щотижня або раз на два тижні студент отримував певну кількість інформації для опрацювання та засвоєння (опис теми, рекомендовані книги та статті, інші додаткові навчальні матеріали). Після вивчення кожної теми має бути короткий підсумок засвоєного студентом у вигляді його короткого есе або відповіді на поставлені викладачем питання. Протягом семестру студент матиме можливість контактувати з викладачем через свої письмові роботи, електронну пошту або через форум на сайті програми.

Щороку перед початком дистанційної навчальної сесії студенти проходитимуть стаціонарну (очну) настановчу сесію, яка буде тривати 1тиждень. Під час цієї сесії студенти прослухають кілька курсів та складуть за ними усні іспити, візьмуть участь у семінарі. Кожен студент зобов’язаний пройти таку настановчу сесію.

Часові рамки:

Навчальний семестр складається із 19 тижнів:

- 14 тижнів: лекційних занять (он-лайн лекції),

- 5 тижнів: написання екзаменаційних робіт.

Особливості програми або проходження лише окремих курсів

При РСПЕН існує можливість запису на окремі курси без вступу на всю програму – для власної освіти або для зарахування відповідних кредитів в інших навчальних закладах.

Вартість навчання

Пожертва студента за один семестр навчання на ДМПЕН становить 1.500 грн.

Якщо студент бере лише один навчальний курс (3 кредити) - 300 грн.