Предмети І-ІІІ семестрів

Список навчальних курсів, які можна обрати на ДМПЕН протягом осіннього семестру:

Методологія

Курс покликаний дати загальні знання про суть методології, наукові методи, про основи наукового мислення, результатом якого є також науковий стиль.

Історія релігій

Курс покликаний розвинути у студентів вміння аналізувати та порівнювати особливості релігійних доктрин, вирізняти специфіку культової та обрядової системи різних релігій.

Християнська віра та екзистенційні питання в сучасному світі

Цей курс буде однією із спроб приблизити для слухачів фундаментальні християнські правди. Він матиме амбітне завдання – просто сказати про складні речі.

Східна християнська духовність

Курс повинен дати уявлення про самобутність східної християнської духовності.

Вступ до біблійних наук

Метою курсу є ознайомити студентів зі Святим Письмом, його історією, змістом та інтерпретацією.

Вступ до богослов'я

Богослов'я не лише як наука, але також віра та жива реальність.

Патристика

Духовна спадщина Отців Церкви та її переосмислення сьогодні.

Християнська етика і сучасність

Курс покликаний сформувати сприйняття християнської моральності як безумовної цінності для студента і водночас викласти християнську етику в науковому ключі як цілісну систему основних категорій та понять.

Біблійні науки. Новий Завіт

Висвітлення проблематики критичного читання та вивчення книг Нового Завіту.

Еклезіологія

Курс передбачає систематичну рефлексію над історичним та богословським феноменом Церкви.